Folkemøte om ny kanalbru i Moss

Østfold fylkeskommune har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for fylkesvei 317 Helgerødgata-Kanalbrua, og inviterer til folkemøte om planarbeidet. 

Møtet avholdes i kommunestyresalen i Moss Rådhus.

Dato
30. mai 2024
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Moss rådhus

På møtet vil fylkeskommunen presentere sitt forslag til reguleringsplan for fv. 317 Helgerødgata – Kanalbrua,. Planarbeidet skal avklare løsning for ny Kanalbru og framtidig gateprofil for Helgerødgata på strekningen Gimlekysset -Kanalbrua.

Planen er nå overført til Moss kommune for videre behandling og vedtak 

Les mer om prosjektet ny kanalbru i Moss