Konstituerende fylkesting

Konstituerende møte for nytt fylkesting i Østfold

Dato
18. oktober 2023
Tid
10:00 - 16:00
Sted
Fylkeshuset i Sarpsborg