Endrer forskrift for å gjennomføre deling av Viken

Kommunal - og distriktsdepartementet har fastsatt flere forskriftsendringer til inndelingslova. Dermed kan Østfold fylkeskommune etableres som planlagt fra 1. januar 2024.  

Kart over Østfold med navn på alle kommunene - Klikk for stort bildeNYE ØSTFOLD: Nødvendige avklaringer fra Kommunal - og distriktsdepartementet gjør at arbeidet med å etablere nye Østfold fylkeskommune kan gå videre.

Det er den såkalte delingsforskriften, som opprinnelig kom på plass i 2022, i etterkant av vedtaket om å dele opp Viken fylkeskommune til Akershus, Buskerud og Østfold, som nå endres. Her ble det blant annet lovfestet hvordan, og når, oppdelingen skulle skje.  

– Nødvendige avklaringer

– Dette er helt nødvendige formelle avklaringer jeg er glad for at er på plass. Jeg vil igjen takke både Kommunal - og distriktsdepartementet og fylkestinget i Viken for rask saksbehandling. Det betyr at vi i en svært krevende situasjon med oppdeling og omvalg, trygges på at Østfold fylkeskommune kan etableres som planlagt fra 1. januar, sier påtroppende fylkeskommunedirektør i Østfold fylkeskommune Solveig Helene Olsen.  

For mens både Akershus og Buskerud har fått på plass sine nye fylkesting, er det fremdeles ikke klart hvem som skal styre det politiske Østfold de neste fire årene. Fylkestingsomvalget i Moss kommune betyr at nye Østfold fylkesting ikke rekker å konstituere seg i løpet av oktober måned slik loven krever, og dermed var endringer i delingsforskriften nødvendig.  

Fylkesrådet i Viken har i forkant av forskriftsendringene gitt tilslutning til departementets forslag. På grunn av det stramme tidsskjemaet har saken hatt status som såkalt hastesak, noe som har gitt fylkesrådet myndighet til å behandle saken på vegne av Viken fylkeskommune.

Dette er endringene

Hovedinnholdet i forskriftsendringene er:    

  • Utvidelse av fristen for innkalling til det konstituerende møtet i Østfold fylkesting.  
  • Utvidede fullmakter for Viken fylkesting i perioden fram til konstituering av nytt fylkesting i Østfold.  
  • Utvidede fullmakter for kommunedirektøren for Østfold fylkeskommune  
  • Forenklet prosess for behandling av årsbudsjett og økonomiplan slik at det foreligger et budsjett fra 1. januar 2024.  
  • Enkelte unntak fra frister for innkalling til møter i folkevalgte organer

– Endringene innebærer blant annet at Viken fylkesting fungerer som midlertidig fylkesting for Østfold, fram til Østfold fylkesting er konstituert, forklarer Solveig Helene Olsen.  

Veien videre

Etter at fylkesrådet i Viken la fram sitt budsjettforslag for nye Østfold fylkeskommune tidligere i høst, legger påtroppende fylkeskommunedirektør Olsen fram et revidert budsjettforslag 6. desember. Her starter arbeidet med å tilpasse driften til nye økonomiske rammer.  

– Vi vet at vi går inn i en fylkestingsperiode med behov for betydelig økonomisk tilpasning for å sikre en langsiktig bærekraftig økonomi, sier Olsen.    

Dersom alt går som det skal etter fylkestingsomvalget i Moss kommune, kan det nye fylkestinget i Østfold konstitueres 11. desember.  

Budsjettet behandles så endelig av det nye fylkestinget på todagersmøtet 21. og 22. desember.