Håper på god oppslutning i fylkestingsomvalget

Fra 13. november kan folkeregistrerte i Moss igjen gå til valgurnene for å stemme til fylkestingsvalget. - Bruk stemmeretten, oppfordrer fylkeskommunedirektør Solveig Helene Olsen i Østfold fylkeskommune.

Ung jente avleverer stemmeseddel, kun overkropp, hender og hår vises. - Klikk for stort bildeVIKTIG VALG: Fra og med mandag kan de som er folkeregistrerte i Moss stemme til fylkestingsomvalget. Jarle Nyttingnes

Viken skal deles opp i tre nye fylker fra 1. januar 2024. I Akershus og Buskerud er nye fylkesting på plass, men fylkestingsomvalget i Moss kommune betyr at det fremdeles ikke er klart hvem som skal utgjøre den politiske ledelsen i nye Østfold fylkeskommune.  

– Stem om igjen!

Fra og med mandag 13. november til og med fredag 24. november er det mulig for de som er folkeregistrert i Moss kommune å forhåndsstemme til fylkestinget. Selve omvalgsdagen er 27. november.

Les om hvordan og hvor du kan stemme på Moss kommune sine hjemmesider

Solveig Helene Olsen - Klikk for stort bildeOPPFORDRING: - Bruk stemmeretten, lyder oppfordringen til Solveig Helene Olsen. Hallvard Mørk Tvete, Viken fylkeskommune

- Til dere som er folkeregistrert i Moss kommune, og har stemt ved fylkestingsvalget: Tusen takk, og stem om igjen, sier Olsen.  

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for videregående skole og voksenopplæring, regional utvikling og planlegging, kulturutvikling, kulturminner, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjenesten.  

- Det er viktig at du som bor i nye Østfold er med på å bestemme hvordan du ønsker at disse oppgavene skal løses framover. Det har noe å si hvem som får størst oppslutning og hva de enkelte partiene står for.  

Østfold går inn i en fylkestingsperiode med behov for betydelig økonomisk tilpasning for å sikre en langsiktig bærekraftig økonomi. Utgiftsnivået fra Viken kan ikke videreføres med inntektsrammene som Østfold fylkeskommune får.  

LES OGSÅ: Ønsker felles forståelse for Østfolds økonomi - Østfold fylkeskommune (ofk.no)

- Men likevel skal vi sørge for at innbyggerne våre får gode tjenester. At skolene holder høy kvalitet, og at kollektivtilbudet over hele fylket er godt. For å nevne noe, sier Solveig Helene Olsen.  

Innbyggerne bestemmer

Olsen og hennes administrasjon har startet arbeidet med å tilpasse driften til nye økonomiske rammer, og vil legge fram sitt reviderte budsjettforslag tidlig i desember.  

Men det er det nye fylkestinget som endelig bestemmer hvilket budsjett fylkeskommunen skal styre etter. Og hvordan sammensetningen blir er altså opp til innbyggerne i Østfold.

- Valg er den mest direkte måten du kan delta i demokratiet på. Du er med på å bestemme hvordan, og av hvem, fylkeskommunen din skal styres de neste fire årene. Bruk stemmeretten. Godt valg, sier Solveig Helene Olsen.  

LES OGSÅ: Fylkestinget i Østfold konstitueres 11. desember - Østfold fylkeskommune (ofk.no)

FAKTA OM OMVALGET 

  • Det er kommunene som har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av valg i den enkelte kommune. Dette omfatter lovpålagt informasjon om når, hvor, hvem og hvordan man stemmer.  Se mer informasjon på Moss kommunes sine hjemmesider
  • Valgdirektoratet har ansvar for informasjon til velgere i hele landet.  
  • Fylkeskommunen har ansvar for å kontrollere kommunenes gjennomføring av fylkestingsvalg og stortingsvalg, og kontrolltelle stemmer til fylkestingsvalg og stortingsvalg. Fylkeskommunen har ingen lovpålagte kommunikasjonsoppgaver utover å offentliggjøre listeforslag, men vil ta et særskilt ansvar for kommunikasjonsarbeid i samarbeid med Moss kommune og Valgdirektoratet.