Innbyggerne har valgt nytt fylkesting for Østfold

Blå og rød stemmeseddel puttes i en urne - Klikk for stort bilde Morten Brakstad

Se valgresultatet for Østfold

Her finner du foreløpig valgresultat og valgoppslutning for de tre fylkene, som i dag utgjør Viken:

Fra 1. januar 2024 skal Viken fylkeskommune deles opp og tre nye fylkeskommuner etableres; Akershus, Buskerud og Østfold.

Kontrolltelles

Viken fylkeskommune kontrollteller nå fylkestingsstemmene fra de 51 kommunene i Viken fram til fredag 15. september.

Endelig valgoppgjør godkjennes av de nye fylkestingene for Akershus, Buskerud og Østfold i konstituerende møter 17. 18. og 19. oktober. 

Takk for at du brukte stemmeretten!