Nytt valg i Moss blir mandag 27. november

Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag fastsatt valgdagen for omvalget til fylkestingsvalget i Østfold, som skal holdes i Moss kommune.

Kommunal- og distriktsdepartementet har i forskrift fastsatt valgdagen til mandag 27. november etter at fylkestingsvalget i Moss kommune ble kjent ugyldig 4. oktober.

Dette opplyser Kommunal- og distriktsdepartementet i en pressemelding i dag.

Det blir forhåndsstemming innenriks fra mandag 13. november til og med fredag 24. november. Velgere bosatt utenriks kan forhåndsstemme fra mandag 6. november til og med fredag 17. november.

Oppfordrer til å bruke stemmeretten 

-Dato for valgdag og forhåndsstemmeperiode er nå satt og jeg vil berømme departementet for å gi oss nødvendig forutsigbarhet om dette så raskt. Jeg vil oppfordre alle til å bruke stemmeretten. Fylkeskommunen skal løse nødvendige oppgaver i folks hverdag, og det er viktig at velgerne er med på å bestemme hvordan dette skal gjøres, sier Rune Fredriksen, leder av fylkesvalgstyret i Østfold. 

Jobber med framdriftsplan for politisk arbeid

-Vi jobber med å finne gode løsninger for Østfold fram til nytt fylkesting kan konstitueres. Nå er valgdag kjent og vi vil i dialog med departementet få på plass rammene for en realistisk framdriftsplan for det politiske arbeidet i nye Østfold. Jeg er trygg på at vi vil få dette til og komme i land med både et korrekt valgresultat og et godt utgangspunkt for nye Østfold fylkeskommune. Vi skal fortsette å holde innbyggere, ansatte og media orientert om arbeidet, sier Solveig Helene Olsen, påtroppende fylkeskommunedirektør i Østfold fylkeskommune. 

Moss kommune har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av valg og også et omvalg. Fylkeskommunens ansvar er å føre kontroll med kommunene og kontrolltelle alle stemmer til fylkestingsvalget. Valgdirektoratet har ansvaret for at det valgadministrative systemet er på plass til valget skal gjennomføres, slik de er ved gjennomføring av alle valg i Norge. 

Pressehenvendelser

Ved pressehenvendelser, kontakt pressevakt i Viken fylkeskommune:   
E-post: presse@viken.no 
Telefon: 40 40 53 30