Ønsker å søke om landsdekkende flyfaglinje

Både hovedutvalg for opplæring og næring og fylkesutvalget har gitt sin innstilling til at det skal søkes om en landsdekkende flyfaglinje ved Malakoff videregående skole. Saken behandles endelig i fylkestinget 15. februar. 

Fylkesutvalgets medlemmer sitter rundt bord satt opp i firkantoppsett.  - Klikk for stort bildeFra behandling av saken i fylkesutvalget. Katrine Hunstad/Østfold fylkeskommune

Saken om flyfag i Østfold har vært behandlet i brukerorganene ungdommens fylkesråd, yrkesopplæringsnemnda, partssammensatt utvalg de siste ukene. Denne uken ga både hovedutvalget for opplæring og næring og fylkesutvalget en enstemmig innstilling til at Østfold skal søke om en landekkende flyfagslinje. Saken behandles endelig i fylkestinget 15. februar. 

Portrettfoto av Camilla Aas - Klikk for stort bildeCamilla Aas, leder for hovedutvalg for opplæring og næring. Norsk skolefoto/Østfold fylkeskommune.

– Jeg vil takke hovedutvalg for utdanning og næring for en god behandling av saken, og fylkesadministrasjonen for et grundig utredningsarbeid. Nå ser vi frem til en endelig behandling i fylkestinget, sier Camilla Aas, leder for hovedutvalg for opplæring og næring. 

Fylkeskommunedirektør Solveig Olsen sin innstilling i saken var det på nåværende tidspunkt ikke sendes søknad om opprettelse av landslinjetilbud for flyfag i Østfold, men at fylkesadministrasjonen skulle komme tilbake med et nytt forslag til vedtak ved fremleggelsen av sin anbefaling om helhetlig opplæringstilbud. 

Innstillingen var begrunnet i usikkerhet på tilgang til læreplasser, den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen og at opprettelsen av et flyfagtilbud bør sees i sammenheng med den helhetlige gjennomgangen av opplæringstilbudet i Østfold.