Slik styres Viken ut året

Selv om nye fylkesting konstitueres, består Viken fylkesting ut 2023. Fylkesrådet i Viken fungerer som forretningsministerium i denne perioden.

Denne høsten dannes nye fylkesting for de nye fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. Det skjer i det som kalles konstituerende møter. 

Det skal gjennomføres fylkestingsomvalg i Moss kommune 27. november. Det betyr at konstituering av fylkesting i Østfold skjer etter at omvalget er gjennomført og valgresultatet foreligger. Dato for det konstituerende møtet vil gjøres kjent senere.

Fylkesting i Viken eksisterer ut året

Selv om nye fylkesting konstitueres, består Viken fylkesting ut 2023. De skal følge opp allerede fattede vedtak fram til Viken fylkeskommune opphører fra nyttår. Fra konstituering er det de nye fylkestingene som har ansvaret for å behandle saker som gjelder de nyetablerte fylkene og er de aktive politiske arenaene. 

Fylkesrådet i Viken som forretningsministerium 

Ut 2023 vil fylkesrådet i Viken opptre som forretningsministerium.

Et forretningsministerium skal ivareta driften av fylkeskommunen og begrense seg til å ta seg av løpende oppgaver (forretninger) ut året. Fylkesrådets mandat i denne perioden er regulert gjennom delingsforskriften som tredde i kraft etter vedtak om oppdeling av Viken. 

Fylkesrådet vil fra konstituerende fylkestingsmøter bestå av:

 • Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) 
 • Fylkesråd Olav Skinnes (Sp), nåværende fylkesråd for samferdsel  
 • Fylkesråd Heidi Westbye Nyhus (Ap), nåværende fylkesråd for utdanning og kompetanse 

Oppgaver knyttet til rådsområder vil fordeles slik 

 • Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen: Fylkesrådsleders kontor, Finans og administrasjon
 • Fylkesråd Olav Skinnes: Samferdsel samt Plan, klima og miljø
 • Fylkesråd Heidi Westbye Nyhus: Utdanning og kompetanse, Næring og tannhelse samt Kultur og mangfold 

Dette skjer i de konstituerende fylkestingsmøtene

I de konstituerende møtene godkjennes valgoppgjøret og det velges fylkesordfører. 

I fylkesting med formannskapsmodell velges fylkesutvalg og øvrige politiske organ. Det behandles også en rekke andre politiske saker, blant annet om reglement for den politiske aktiviteten. 

Møtedatoer: 

Styringsform – Parlamentarisme og formannskapsmodell 

Nye Buskerud og Østfold fylkeskommuner skal styres etter formannskapsmodellen.

 • I formannskapsmodellen fatter politikerne vedtak på bakgrunn av faglige råd fremmet av fylkeskommunedirektøren (tidligere fylkesrådmann). 
 • I en formannskapsmodell, er medlemmer og varamedlemmer til fylkesutvalgene og øvrige råd og utvalg valgt for en fireårs-periode. De kan derfor ikke «avsettes». 
 • Formannskapsprinsippet er hovedregelen i offentlig forvaltning, og styringsform trenger ikke vedtas av nytt fylkesting. 

Viken fylkesting vedtok 22. juni 2022 at nye Akershus skal ha parlamentarisk styringsform. Nye Akershus må i sitt konstituerende møte i tillegg bekrefte styringsform gjennom vedtak. 

 • I parlamentarisk styringsform er det ikke fylkesutvalg, men fylkesråd. Fylkestingets sammensetning avgjør hvem som danner fylkesråd. 
 • Fylkesrådet leder fylkeskommunens administrasjon, innstiller saker til fylkestinget og er ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort i fylkestinget. Fylkesrådet ledes av fylkesrådsleder. Medlemmene av rådet kalles fylkesråder. En fylkesråd er øverste leder av et rådsområde, som kan sammenliknes med et departement. Fylkesrådet og den enkelte fylkesråd har instruksjonsmyndighet overfor underliggende rådsområde.  
 • Dersom fylkestinget ikke har tillit til én eller flere fylkesråder, eller fylkesrådet som et kollegium, kan det i en parlamentarisk styringsform fremme et mistillitsvedtak i fylkestinget. 

Bakgrunn for delingen

Etter søknad fra Viken fylkesting, vedtok Stortinget 14. juni 2022 at Viken fylkeskommune skal deles opp i tre nye fylkeskommuner; Akershus, Buskerud og Østfold fra 1. januar 2024.