Tre bibliotek i Østfold har fått tilskudd

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold har fordelt 2 millioner kroner i tilskudd til bibliotekutvikling i de tre fylkene.

Midlene går til tiltak som støtter mål og prioriteringer i Temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025  Tiltakene skal gjennomføres i 2024.  

Tre av fire søkere fra Østfold fikk positivt svar på søknaden sin. De ble tildelt til sammen tildelt 315 000 kroner.  

Disse bibliotekene i Østfold får støtte:

  • Aremark bibliotek: 70 000 kroner til «Redesign på biblioteket»  
  • Halden bibliotek: 95 000 kroner til «Norske ungdomsbøker 2024»  
  • Indre Østfold innbyggertorg og bibliotek: 150 000 kroner til «E-sport på biblioteket»  

 

– Midlene skal stimulere folkebibliotekene til aktiviteter som gjør at vi sammen klarer å nå målene i temastrategien, Det skal være lav terskel for å søke, og det har vært et poeng at midlene skal utfylle andre typer tilskuddordninger som bibliotekene kan søke på. Nå gleder vi oss til å se hva midlene fører med seg av gode tiltak, enten det er formidlingsaktiviteter eller videre utvikling av bibliotekrommene i fylket. Dette blir bra! sier fylkesbiblioteksjef Heidi Hovemoen. 

Fylkesbiliblioteket mottok 25 søknader fra bibliotek i Akershus, Buskerud og Østfold innen fristen 20. november 2023. Det ble søkt om totalt 3,5 millioner kroner. 20 av disse er tildelt støtte, til sammen 2 millioner.  

Tilskuddsmidler til bibliotekutvikling er en engangsordning som administreres av Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold. Tilsvarende midler ble også lyst ut for tiltak i bibliotekene i 2023.  

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold:

  • Styrker bibliotektilbudet i Akershus, Buskerud og Østfold
  • Bidrar til nyskaping gjennom bibliotekutvikling
  • Ivaretar regionale bibliotekoppgaver angitt i Lov om folkebibliotek § 6
  • Er et kommunalt oppgavefellesskap
  • 29 ansatte 
  • Nettsted: fylkesbiblioteketabo.no