Vedlikehold på fylkesvei 118 Sarpsbrua fra mandag kveld

Fra 10. til 28. juni skal Østfold fylkeskommune utføre vedlikehold på fylkesvei 118 over Sarpsbrua, fra Hafslundsiden til lyskrysset der St. Mariegate møter St. Nikolas gate.

Arbeidet vil bli utført om natten fra kl. 21.00 til kl. 06.00 neste morgen, og det blir manuell dirigering av trafikken mens vedlikeholdet pågår.

Sarpsbrua - Google Maps

- Det skal legges nye brufuger som følge av slitasje og samtidig tettes hull i asfaltdekket på den aktuelle veistrekningen, sier byggeleder Jan Henning Kjærsrud i Østfold fylkeskommune. 

Begrenset levetid

- Disse brufugene er av asfalt og har begrenset levetid, så det vil være behov for å skifte dem ut med jevne mellomrom. Det er til sammen 13 slike punkter som skal fornyes, sier byggelederen.

Fugene ligger i enden av bruelementene, der det alltid er bevegelse når metallet utvider eller trekker seg sammen ved varierende temperatur. Asfalten vil derfor være særlig utsatt for slitasje her.

Tilpass farten

- Vi har sett at dagens fuger har blitt svært slitt, og kjøretøy kan nok merke det når de passerer disse punktene. Vi vil derfor oppfordre alle til å tilpasse farten etter forholdene inntil vi har fått gjort de nødvendige utbedringene på stedet, sier Jan Henning Kjærsrud.

Byggelederen viser til at det har vært en krevende vinter med stor slitasje på veidekket mange steder, og arbeidet med å utbedre disse skadene bør utføres i sommersesongen for å få et godt resultat.

Rød buss på vei over en bru. - Klikk for stort bilde Østfold fylkeskommune

Nattarbeid for å unngå kø

Arbeidet vil foregå om natten for å unngå unødige køproblemer mens vedlikeholdet pågår. Det ventes at arbeidet vil foregå på en side av veien først, for å kunne slippe trafikken forbi, mens man senere fortsetter prosessen på den andre siden av veien. 

Jobben skal utføres av BMO entreprenør innenfor rammen fylkeskommunens ordinære driftskontrakter for veivedlikehold.