Velkommen til skolestart 2024

Mandag 19. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart.

Folkemengde på uteområdet til skolen - Klikk for stort bildeFra oppstarten 2023 Terje Salvesen

Oppmøte første skoledag

Første skoledag er mandag 19. august, og alle trinn skal møte opp i gymsalen (bygg F; se under), til følgende tider:

  • Vg1: kl. 09.00
  • Vg2: kl. 10.00
  • Vg3: kl. 11.00

Etter samlingen i gymsalen går elevene til sine klasserom, og de to første skoledagene er det skolestartprogram med fokus på å bli kjent og komme godt i gang.

Øvrige klasser

  • Elever i Forberedende Opplæring (tidligere kalt Kombinasjonsprogrammet) møter sammen med Vg1, kl. 09.00.
  • Påbygg og "Voksenklassen" (Voksen Påbygg Minoriteter) møter kl. 11.00. 
  • Øvrige nye elever på alternative løp vil få/har fått brev om oppmøtetid og -sted.
  • De som allerede er elever ved skolens voksenopplæring, skal ha fått/får beskjed om oppmøtetid og -sted av kontaktlærer.

Første møte med foresatte (VG1)

Det første møtet for foresatte til de som begynner på Vg1 er også mandag 19. august, kl. 18.00. Se for øvrig mer om samarbeid skole – hjem her

Kart over skoleområdet

Kart over skoleområdet med merking av de forskjellige byggene - Klikk for stort bildeKart over skoleområdet

Bygg A: helse- og oppvekstfag
Bygg B: teknologi- og industrifag
Bygg C: elektrofag og Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag
Bygg D: elektro og datateknologi
Bygg E: studiespesialisering 
Bygg F: idrettsfag
Bygg G1: studiespesialisering, samt skolens administrasjon
Bygg G2: musikk, dans og drama, i tillegg til kantine og bibliotek
Bygg H: salg, service og reiseliv, i tillegg til skolens elevtjeneste
Bygg T: tannklinikk som drives av Østfold fylkeskommune

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker, og står på venteliste, må du vente til du eventuelt blir kontaktet av skolen du står på venteliste til.

Klasser og lærere

Du får vite hvem du kommer i klasse med når du begynner på skolen. Hvilke lærere du får, hvilken klasse du skal gå i og hvilke fag du skal ha, finner du i Visma InSchool (VIS). Se under menypunktet «Klasser og grupper» (i VIS). Du får tilgang til Visma InSchool så snart skolekontoen din er aktivert.

Skolen jobber med å få alt klart helt til skolestart. Klasselister og annen informasjon du finner i VIS kan derfor endre seg. Endelige klasselister vil være klare til første skoledag.

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god nok maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Når du er elev i Østfold, tilbyr fylkeskommunen en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac. Du eier maskinen selv, også etter at du er ferdig på videregående skole.

PC og Mac kjøpt gjennom ordningen skal settes opp som privat-PC, ikke som skole-PC. Skolekontoen brukes deretter for å få tilgang til programvare, printer og skolens nettverk.

Les mer om elev-PC og bestilling

Aktiver skolekontoen og kom i gang med din elev-PC/-Mac

For å kunne koble til trådløst nettverk, bruke programmer og skrive ut på elevprinteren, må du aktivere skolekontoen (brukerkontoen) din. Du vil motta en aktiverings-SMS fra Østfold fylkeskommune med den informasjonen du trenger. SMS-en blir sendt ut ca. 15. august eller en av de påfølgende dagene.

Aktiver skolekonto og kom i gang med elev-PC/-Mac

Hvis du har glemt passord eller glemt brukernavn, finner du også hjelp på samme side.

Digitalt skolebevis, fotografering og oblater

Som elev ved en av Østfold fylkeskommunes videregående skoler, får du et digitalt skolebevis med bilde. Vi tar bilde av alle nye elever på starten av skoleåret. Du vil få beskjed om når det er din tur til å fotograferes.

Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk eller forhindret fra å møte på første skoledag, må du kontakte skolen direkte.

Se fraværsreglement for alle elever i Østfold

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år
Husk å søke så snart du har fått beskjed om inntak.

I Østfold bruker du appen ØstfoldBillett for å få tilgang til skoleskysskortet.

Finn ut om du har rett til skoleskyss, og hvordan du søker.

Gratis lærebøker og andre læremidler

Du får låne de læremidlene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøker blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Vi ber deg behandle dem pent. Du må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt. 

Alle må signere på en utlånsavtale for lærebøker, og det er fint om du kan få gjort dette før oppstart, og tar med en ferdig signert avtale første skoledag.

Husk at du tar med en sekk, veske eller lignende til å ha bøker i.

Se avtale om lån av læremidler [kommer].

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november! Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke for å få det. Du kan også søke om borteboerstipend eller inntektsavhengig stipend

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleruta

Se skoleferier og fridager for kommende skoleår

Trygt og godt skolemiljø 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven §9A. Skolen arbeider aktivt og systematisk for å sikre at alle elever opplever å ha det trygt og godt i skolehverdagen. Skolen samarbeider med elever og foreldre/foresatte for å skape et trygt og godt miljø for alle. 

Elever som opplever å ikke ha det trygt og godt selv, eller ser andre som ikke har det, må kontakte kontaktlæreren sin eller andre voksne på skolen. Les mer om rutinene for dette på hjemmesiden. 

Skole–hjem-samarbeid 

I den perioden ungdommen er elever på Askim videregående skole, ønsker vi et godt samarbeid med deres hjem. Vi inviterer derfor foreldre/foresatte til å være i dialog med elevens kontaktlærer om smått og stort som kan ha betydning for opplæringen, og for hverdagen ellers på skolen. Vår erfaring er at dialog og åpenhet er til det beste for eleven.  

Dersom du er usikker på hvem du skal kontakte, er du alltid velkommen til å ta kontakt med skolens ekspedisjon på tlf. 69 11 70 00. 

Foreldre-/foresattemøter arrangeres for alle trinn.

Se informasjon om foresattemøter

Samtykke fra elever over 18 år

Dersom eleven er over 18 år, og skolen skal kunne ha dialog med foresatte, må eleven signere et samtykkeskjema. Se mer og finn skjema på denne siden [kommer]

Rådgivere

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Les mer om skolens rådgivertjeneste

Reglementer

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglementer som gjelder for deg som elev 

Spørsmål?

Dersom det er noe du lurer på, kan du kontakte skolen på e-post askimvgs@viken.no eller telefon 69 11 70 00.

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved skolen. Vi oppfordrer alle til å benytte alternativ transport.

NB: Nytt fra 2023 er at feilparkeringer kan bli bøtelagt. Se mer informasjon om dette her.

Les mer om adkomst og parkering ved skolen 

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den 

Avslutningsvis

Fungerende rektor Arnfinn Løken og alle de andre ansatte ved Askim videregående ønsker deg velkommen til et nytt skoleår!

Velkommen til oss!