Bruk av PC og internett

Ved alle skriftlige eksamener og en del andre eksamener skal du bruke din elev-PC eller -Mac for å besvare eksamensoppgaven.