Eksamensdatoer og eksamenstrekk

Rektor trekker ut elever til eksamen i tråd med regler fastsatt av Utdanningsdirektoratet.