Gjennomføring av eksamen for elever

Seksjon for eksamen og dokumentasjon i fylkeskommunen koordinerer og administrerer eksamen. De videregående skolene sørger for selve gjennomføringen.