Skolens ledelse

Rektor

Arnfinn Løken

 • Overordnet faglig, pedagogisk og administrativ leder
 • Strategisk planlegging, endrings- og utviklingsarbeid

Kontaktinfo

 

 

Bilde av Arnfinn Løken - Klikk for stort bildeArnfinn Løken

Assisterende rektor

Rønnaug Bakke Hovde

 • Rektors stedfortreder
 • Eksamensleder
 • Strategisk planlegging, endrings- og utviklingsarbeid
 • Kompetanseplan og rekruttering
 • Elevsaker
 • Ansvar for oppfølging og samarbeid med russen
 • Ansvar for gjennomføring av interne og eksterne evalueringer
 • Internasjonalisering

Kontaktinfo

As.. rektor Rønnaug Bakke Hovde - Klikk for stort bildeRønnaug Bakke Hovde


 

Utdanningsleder 

Anja Saxebøl

 • Timeplanlegging
 • Fag- og timefordeling
 • Fagukeplanlegging
 • Fagvalg ST (Studiespesialisering)
 • Koordinere skolens FYR-arbeid
 • Bistå og samarbeide med fagledere på ST (Studiespesialisering)
 • Oppfølging av skolens styringssystem og pedagogisk utviklingsarbeid
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar

Kontaktinfo

 

Bilde av Anja Saxebøl - Klikk for stort bildeAnja Saxebøl

Utdanningsleder

Else Haug

 • Ansvar for elevtjenesten
 • Ansvar for tilrettelagt opplæring
 • Ansvar for forebygging og oppfølging av elevenes psykososiale miljø
 • Ansvar for overganger fra grunnskole til videregående skole
 • Ansvar for skolens bibliotek
 • Ansvar for elevrådet
 • Koordinator helsefremmende skole

Kontaktinfo

 

Bilde av Else Haug - Klikk for stort bildeElse Haug

 

Utdanningsleder

Ida Kværnes

 • Ansvar for voksenopplæring
 • Ansvar for inntak og dokumentasjon
 • Ansvar for elevenes kompetansebevis og vitnemål
 • Behandler søknader om fritak for fag
 • Behandler søknader om og tilrettelegging av prøver og eksamen
 • Ansvar for planlegging og oppfølging av karaktermøter
 • Statistikk og resultatoppfølging

Kontaktinfo

 

Bilde av Ida Kværnes - Klikk for stort bildeIda Kværnes

Økonomi- og personalleder

Terje Salvesen

 • Ansvar for lønn, økonomi, regnskap, budsjett og rapportering
 • Web- og informasjonsansvarlig via nettside, ansattportal og sosiale medier

Kontaktinfo

 

Bilde av Terje Salvesen - Klikk for stort bildeTerje Salvesen

Fagleder EL (Elektro og datateknologi)

Bård T. Løken

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

 

Bilde av Bård T. Løken - Klikk for stort bildeBård T. Løken

   

Fagleder HO (Helse og oppvekst)

Helene Garmo

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Ansvar for OT-klassen

Kontaktinfo

Helene Garmo - Klikk for stort bildeHelene Garmo Ingunn Schult

    

Fagleder ID (Idrettsfag)

Jon Arne Kristoffersen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontakt

 

Bilde av Jon Arne Kristoffersen - Klikk for stort bildeJon Arne Kristoffersen

Fagleder MDD (Musikk, dans og drama)

Rolf Erichsen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Kulturell skolesekk

Kontakt

 

Bilde av Rolf Erichsen - Klikk for stort bildeRolf Erichsen

Fagleder SSR (Salg, service og reiseliv)
Leder drift og beredskap

Jan-Erik Lien

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar 
 • Drift og renhold
 • HMS- og beredskap
 • Fag- og timeplanlegging
 • Ansvar for utlån/utleie av skolens lokaler

Kontaktinfo

 

Bilde av Jan-Erik Lien - Klikk for stort bildeJan-Erik Lien

  

Fagleder TIF (Teknologi- og industrifag) og BA (Bygg- og anleggsteknikk)

Daniel Lien

 • Filialleder på Næringsparken
 • Ansvar for flerfaglig Vg3
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging
 • Risikovurdering
 • Ansvarlig for skolens kjøretøy
 • Eksamen for praksiskandidater

Kontaktinfo

 

Bilde av Daniel Lien - Klikk for stort bildeDaniel Lien

Fagleder ST (Studiespesialisering)

Cecilie L. Aardal

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

 

Bilde av Cecilie L. Aardal - Klikk for stort bildeCecilie L. Aardal

  

Fagleder ST (Studiespesialisering)

Ole-Anders Hallgren Bodal

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Ansvar for realfag
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Trinnansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Kontaktinfo

 

Ole-Anders Hallgren Bodal - Klikk for stort bildeOle-Anders Hallgren Bodal