Samarbeid skole–hjem

I den perioden ungdommen er elever på Askim videregående skole, ønsker vi et godt samarbeid med deres hjem. Vi inviterer derfor foreldre/foresatte til å være i dialog med elevens kontaktlærer om smått og stort som kan ha betydning for opplæringen, og for hverdagen ellers på skolen. Vår erfaring er at dialog og åpenhet er til det beste for eleven.  

Ta gjerne kontakt

Dersom du er usikker på hvem du skal kontakte, er du alltid velkommen til å ta kontakt med skolens ekspedisjon på tlf. 69 81 63 00. 

Foreldre/foresattemøter arrangeres for alle trinn, og her er en plan for skoleåret 2023/2024 [kommer]. Det blir også lagt ut informasjon om disse møtene på nettsidene våre noen dager i forkant av møtene. 

Det blir også gjennomført elev- og foresattesamtaler, som også er inkludert på forannevnte oversikt.

Rådgiver- og helsetjeneste

Skolen har flere typer rådgivere og helsepersonell som kan være behjelpelige med forskjellige ting. Trenger du noen å snakke med, f.eks. om utfordringer i skolehverdagen - kan disse kontaktes.

Les mer om tjenestene her.

Planlagte møter med foresatte 2023-2024

VG1:

  • 17. august kl. 18.00 i skolens idrettshall (bygg F).
  • 18. oktober kl. 18.00; BA, EL, HO, SR og TI - møte med fagledere på de ulike utdanningsprogrammene før møter med kontaktlærere.
  • 18. oktober kl. 18.00; ST, ID og MD - felles møte med tema russetid før klassevise møter med kontaktlærere.

VG2:

  • 18. september kl. 18.00. Felles informasjon til alle foresatte ved rektor før møte med fagledere og kontaktlærere på de ulike utdanningsprogrammene.

VG3:

  • 27. september kl. 18.00. Møte for foresatte om russetid mm.

Referater fra møter med foreldre/foresatte 2023-2024

VG1

Møte 17.08.2023 (PDF, 746 kB) 

VG2

Presentasjon fra møte 18.09.2023 (PDF, 4 MB) 

VG3

Presentasjon fra møte 27.09.2023 (PDF, 2 MB)