OT-klasse

Elevene i OT-klassen er mellom 16 og 20 år og skal motiveres tilbake til utdanning eller arbeid.

OT står for Oppfølgingstjenesten, og OT-klassen er en ikke søkbar klasse ved Askim videregående skole. Dette er et samarbeid mellom Oppfølgingstjenesten, NAV, aktuelle arbeidsgivere og Viken fylkeskommune/Askim videregående skole.

Dette samarbeidet startet i 2001. Målet er å gi et tilbud for noen av de elevene som vil noe, men ikke vet helt hva de vil. I løpet av skoleåret kommer det noen elever til i OT-klassen, som har sluttet i sine opprinnelige klasser på grunn av feilvalg.

Skoleukene består av to dager på skole og tre dager i praksis.