Husk å søke om skoleskyss

Ungdom går inn på buss - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CP

Husk å søke om skoleskyss om du har rett på dette. Er du elev ved en av Vikens videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen. 

Søke om skoleskyss

Har du fått skoleplass og ønsker å søke om gratis skolebuss, så må du gjøre dette selv hos Østfold kollektiv. Da logger du inn på Minskyss og fyller ut informasjonen. Viktig at du legger inn ditt mobilnummer. Hvis det er første gang du søker om skoleskyss, så velger du "Jeg registrerer meg for første gang". Har du søkt skoleskyss tidligere, så logger du inn med epostadresse og passord. 

Digitalt busskort

For nytt skoleår 2023/2024, vil de som har rett på gratis skoleskyss på videregående skole kunne få sin skolebillett i ØstfoldBillett appen. Når du har fått godkjent skoleskyss, kan man laste ned appen ØstfoldBillett hos App Store eller Google Play. Dette er da gyldig skyssbevis. For at du skal få tilgang til en helårs bussbillett, må du ha registrert sitt mobilnummer i Minskyss. Om man ikke legger inn mobilnummer, vil du få et busskort tilsendt. 

Eventuelle kostnader for skoleskyss i perioden du ikke har skyssbevis, blir IKKE refundert. 

Her kan du lese mer om skoleskyss.