Søke fritak for fag

I noen tilfeller kan elever søke om fritak for fag.

Hvem har rett til fritak?

  • Elever med individuell opplæringsplan KAN ha rett til fritak.
  • Har du tidligere bestått et bestemt- eller likeverdig fag, kan du søke om fritak for det aktuelle faget.
  • Kan du ikke følge den vanlige opplæringen i kroppsøving skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Om denne undervisningen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering.
  • Du har rett til fritak fra karakter i norsk sidemål om du på grunn av sykdom, funksjonshemming eller dysfunksjon har problemer med å greie begge målformene. Fritaket gjelder også elever med samisk, finsk, tegnspråk eller elever med særskilt norskopplæring.
  • Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan få vitnemål med yrkeskompetanse dersom eleven har vært fritatt for vurdering med karakter i faget på grunnskolen og/eller på videregående skole, eller har spesifikke lærevansker.

Les mer om fritak fra fag og vurdering i Forskrift til opplæringsloven: Forskrift til opplæringslova.

Hvordan søker du?

Alle som skal søke om fritak for fag, skal gjøre dette gjennom VIS.