Rektor og skolens ledelse

Rektor

Edvard Odberg

Mobil: 90039957

Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Anne-Grete Borch

Mobil: 93408854

Rektors stedfortreder

Utdanningsledere

Trine Magnussen

Mobil: 40291950

 • Elevtjenesten

Hanne Grete Østby

Mobil: 41739967

 • Skoleutvikling, Helse- og oppvekst og fellesfag

Anne Louise Skaar-Sommer

Mobil: 48229064

 • Inntaksansvarlig

Marianne Kjærheim

Mobil: 92088309

 • Spesialpedagogisk avdeling for naturbruk (SPAN)

Administrasjonsleder

Anne Methi

Mobil: 47486853

 • Kontaktperson voksenopplæring ved Borg vgs.

Økonomi og innkjøpsleder

Elisabeth Jorunn Fossum

Mobil: 95178671

Fagleder

Jon William Gaupseth Myrvoll

Mobil: 47807788

 • Elektro- og datateknologi

Terje Mikal Gulla

Mobil: 91707610

 • Teknologi- og industrifag

Jan Erik Skaar

Mobil: 41297885

 • Bygg- og anleggsfag

Andre Wilhelmsen Spernes

Mobil: 90200147

 • Helse og oppvekst

Heidi Synnøve Tholstrup

Mobil: 92463698

 • Helse og oppvekst

Kristine Lunåshaug Tjeldnes

Mobil: 40455795

 • Fellesfag

Lars Magne Braarød Østby

Mobil: 97670236

 • Fengselsopplæring ved Ravneberget fengsel og Oppfølgingsklassen P73 i Østfold.