Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel. Vi arbeider hele tiden for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig skal fullføre og bestå best mulig. Da er samarbeid viktig. På skolen har vi et tverrfaglig samarbeid for bedre å kunne følge opp elevene våre, men forskning viser også at en god dialog mellom skolen og hjemmet kan ha betydning for elevers læring og trivsel.  

Det arrangeres ett foreldremøte på høsten, tidspunkt for dette kommer. Dere vil også bli invitert til samtale sammen med kontaktlærer og elev i høstterminen.

En åpen dialog er viktig, ta derfor gjerne kontakt med skolen dersom det er noe dere ønsker å formidle rundt deres barns opplæringssituasjon.

Les mer om elevens rett til et trygt skolemiljø.

Visma InSchool 

Visma InSchool er en skytjeneste som digitaliserer skoleadministrasjon for videregående skole. I VIS får elever og foresatte tilgang til generell og elevspesifikk informasjon.

 1. Pålogging via Visma InSchool
 2. Velg logg inn via ID-porten

  Som foresatt får du tilgang til følgende:

  • Personalia
  • Orden og adferd
  • Fravær
  • Timeplan
  • Elevsøknader
  • Klasser og grupper
  • Vurderinger
  • Eksamen
  • Kontaktopplysninger
  • Historikk
  • Læreplan