Fengselsopplæring og oppfølgingsklasse

Fengselsopplæring ved Ravneberget fengsel.

Bygning med trær foran - Klikk for stort bilde
Bilde av et rom med bord og stoler - Klikk for stort bilde

Opplæringssenteret har i løpet av et år ca. 220 elever som gjennomfører ulike kursprogram. Det gis opplæring innen både fellesfag og programfag. 

Undervisningstilbudet ved Opplæringssenteret tilbys i form av kurs i hele eller deler av et utdanningsprogram.

Alle innsatte får en samtale med skolen i løpet av den første tiden de er inne til soning.