Brev til foreldre om 17. mai

Politiet og Fredrikstad kommune samarbeider på 17. mai om å forebygge ungdomsfyll i sentrum. Under kan du lese brevet de ønsker skal nå ut til alle ungdomsforeldre.

Kjære ungdomsforeldre!

De siste årene har det vært mange fulle ungdommer, helt ned i 12-13 årsalderen, i Fredrikstad sentrum på 17. mai. Dette er barnas dag der alkohol ikke bør ha en dominerende plass. Det er forbudt å drikke på offentlig sted. Er man åpenbart beruset så vil man bli tatt hånd om av politiet eller andre voksenpersoner, og alkohol vil kunne bli beslaglagt. På 17. mai vil både politi og kommunalt ansatte være synlig tilstede i sentrum for å sørge for at sentrum er et hyggelig og rusfritt sted å være. Men vi trenger også din hjelp som foresatt. Hjelp oss med å sørge for at Fredrikstad er et trygt og hyggelig sted å være for store og små på 17. mai. Her er noen råd fra oss om ungdom og alkohol:

  • Sørg for at du selv eller andre voksne er kjørbare og kan kjøre og hente, eller komme hvis det trengs.
  • Vær tilgjengelig for ungdommen din på 17. mai  - og ta alltid telefonen hvis hun/han ringer.
  • Snakk med ungdommen din om alkohol og festing. 17. mai skal være hyggelig for alle.
  • Det er forbudt å drikke på offentlig sted. Ikke forsyn ditt barn med alkohol.
  • Snakk med andre foreldre – bli enige om hvilke regler dere vil skal gjelde for ungdommene deres, og hold oversikt sammen om hva som skjer på 17. mai.


Med ønske om en trygg og fin 17. mai!

Hilsen Politiet i Fredrikstad og Fredrikstad kommune