Ordensreglement for elever ved videregående skoler i Østfold

Reglementet gjelder for elever i Østfold fylkeskommunes videregående skoler.