International Beginners

Ønsker du de beste internasjonale karrieremulighetene, er dette tilbudet for deg. IBeginners er et tilbud på Vg1 som forbereder deg på IB på Vg2 og Vg3.

 

Trine Sirnes

  

International Beginners er for deg som vil gå videre på IB (International Baccalaureate) etter Vg1.

  • I denne klassen lærer du ikke bare det som alle andre skal lære på Vg1 – du lærer mer om forhold knyttet til IB.
  • I en rekke emner innen flere fag blir det undervist på engelsk, men utover dette er denne klassen en helt ordinær Vg1-klasse med de samme kravene i forhold til læreplan, læreverk, undervisning og eksamen som andre klasser innen studiespesialisering.
  • Du får et sammenhengende 3-årig løp – med IB på toppen (Vg2 og Vg3).
  • Fullført og bestått Vg3 gir deg  IB diplom som er svært anerkjent ved utenlandske universiteter og høyskoler.
  • IB diplomet dekker kravene til norsk generell eller spesiell studiekompetanse.
  • Du kan søke inntak på International Beginners uansett hvor i fylket du bor.
  • International Beginners (Vg1) er et tilbud i regi av fylkeskommunen.
  • International Baccalaureate (Vg2 og Vg3) er et tilbud vedtatt av Viken fylkeskommune, men gjennomføres i regi av den internasjonale IB-organisasjonen med hovedkontor og eksamenskontorer i henholdsvis  Geneve, Haag og Cardiff.