Fraværskoder i VIS

Kode

Tekst

Teller på 10% regel

Fagfravær?

Vises på dokumentasjon/
vitnemål?

Utdypende tekst

X

Annet fravær

Ja

Ja

Fravær som ikke er dokumentert

M

Udokumentert fravær, men beskjed gitt

Ja

Ja (teller ikke inn på orden)

Gitt beskjed om fravær, men leverer ikke dokumentasjon.

!

Andre skolerelaterte aktiviteter

Nei

Nei

Deltakelse ved kurs, messer, avtalt studiearbeid, skoletur osv.

 

R

 

 

Annen utdanning /

 

Nei

Nei

Samtale med helsesykepleier, rådgiver, ledelse, BUP osv.

 

D

Dokumentert fravær, bekreftet av sakkyndig, lege, tannlege, psykolog osv.

Nei

Ja

Fravær på grunn av legetime, tannlegetime etc.

Følgende knyttet til kjøreopplæring skal også føres på denne koden

 • 4 timer sikkerhetskurs på bane (trinn 3)
 • 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4)

Holder med kvittering eller innkalling

§

Trukket fra på vitnemål etter dokumentasjon til kontaktlærer.

Nei

Nei

§3.45 i Forskrift til Opplæringsloven

For inntil 10 skoledager pr. skoleår kan elever kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres:

 • Helse- og velferdsgrunner
  - Krever legeerklæring
  - Maks 10 dager
  - Må være mer enn 3 dager – bare fravær
     fra dag 4 kan føres på denne koden
  - Ved kronisk sykdom/funksjonshemming,
     kan fravær føres på koden fra dag 1.
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon på arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Markering av religiøse høytider
  (maks 2 dager)