Utstedelse av vitnemål i sommerferien

Skolen har sommerberedskap for utstedelse av vitnemål, for dem som har søkt høyere utdanning til høsten.  

Samordna opptaks dokumentasjonsfrist er 1. juli, men i enkelte tilfeller er det behov for å endre på vitnemålet etter fristen. Det kan for eksempel være i forbindelse med endring av karakter etter klage.  

  
Kontaktinformasjon: 

Uke 27 (1. juli til 5. juli) Administrasjonsrådgiver Tone Reiten, tonerei@ofk.no

Uke 28 (8. juli til 12. juli): Administrasjonskonsulent Marie Louise Johansen, mariejoha@ofk.no

Uke 29 (15 juli til 19. juli): Administrasjonskonsulent Marie Louise Johansen, mariejoha@ofk.no

MERK: Mellom 19. juli og 1. august 2024 er systemet vi utsteder vitnemål og kompetansebevis i utilgjengelig. Vi får derfor ikke produsert noe nytt i denne perioden. 


E-posten må inneholde: 

  • Ditt navn og fødselsdato
  • Hvilket år du var avgangselev (og gjerne hvilken klasse du gikk i)
  • Ditt mobilnummer 
  • Din adresse
  • Hva du ønsker endret