Friluftsdag for Vg2

Onsdag 22. mai er det friluftsdag for alle Vg2-elever i Fredrikstadmarka!

Alle møter ved Rolvsøyhallen (Google maps) klokken 08:30 (senest 09:00).

Vi avslutter dagen tidligst klokken 12:30 og senest 13:30.

Dere må selv komme dere til og fra Rolvsøyhallen. 

Alle elever har selv ansvaret for å krysse seg inn og ut av oppmøtelista etter innkomst. Vi registrerer dere for å ivareta deres sikkerhet.  Hvis dere ikke melder fra at dere har kommet tilbake og vi ikke får krysset dere ut, får dere tre timers fravær i kroppsøvingsfaget. 

Orientering - planlegging og gjennomføring

Dere får utdelt et orienteringskart hvor det er merket av 4 steder som dere må innom i løpet av dagen. På noen av stedene vil det være lærere til stede. Lærer legger ut kartet i Onenote i forkant.

Dere skal selv planlegge og gjennomføre friluftdagen i små grupper på 2-6 personer. (Det er tillatt å være sammen med elever i andre klasser). Dersom du ikke finner en gruppe å være sammen med, ta kontakt med faglærer i kroppsøving. 

Planleggingen og rapporten leveres i Teams senest fredag 24.Mai. Gruppemedlemmene kan levere lik plan og rapport, men alle skal levere inn i Teams.

Planen skal inneholde:

 • Oversikt over hvem som er med i gruppa
 • Hva dere skal gjøre av aktiviteter
 • Hvor dere skal være
 • Hvordan dere har tenkt å praktisere sporløs ferdsel
 • Hvordan dere har tenkt å kle dere
 • Hva skal dere spise

 

Rapporten skal inneholde:

 • Bilde av gruppa når dere starter friluftsdagen
 • Bilde av gruppa når dere gjennomfører en planlagt aktivitet
 • Bilde av gruppa når dere kommer i mål ved Rolvsøyhallen
 • Evaluering av opplegget
 • Bruk gjerne en app for å dokumentere hvor dere har vært

 

Kompetansemål

 • Planlegge og gjennomføre uteaktiviteter til ulike årstider, der formålet er å ha gode naturopplevelser
 • Praktisere bærekraftig ferdsel i naturen og kunne gjennomføre friluftsliv i nærområdet

Måloppnåelse

Se kjennetegn på måloppnåelse i friluftsliv (i OneNote).

 

Nyt naturen!