Inntaksprøve til musikk, dans og drama

Denne informasjonen retter seg mot søkere som velger musikk, dans og drama («musikklinja») på Greåker videregående skole som førsteønske.

Et band som spiller og synger på en scene - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Greåker vgs.

I informasjonen under tar vi forbehold om at Østfold fylkeskommune viderefører inntaksforskriften fra Viken fylkeskommune.

Som hovedregel avgjøres inntaket til videregående skole av karakterer. I tillegg kan søkere som har musikk, dans og drama som førsteønske gjennomføre en inntaksprøve som kan gi tilleggspoeng for musikalske ferdigheter. Inntaksprøven er frivillig, og kan ikke trekke poengsummen ned. 

Innsending av inntaksprøvene våren 2024

Etter søknadsfristen til videregående skole 1. mars 2024, blir alle som har satt musikk, dans, drama på Greåker vgs. som førsteønske kontaktet på e-post med informasjon om inntaksprøvene. Denne e-posten sendes til den adressen som ble oppgitt i søknaden.

Det hender at e-postleverandørene sender disse e-postene i spam-/søppelpostmappen. Sjekk gjerne søppelpostmappen før du tar kontakt om du ikke finner e-post fra oss i innboksen.

I begynnelsen av mai vil du motta en ny e-post til den adressen som ble oppgitt i søknaden. Der får du en lenke til en Onedrive-mappe hvor du skal laste opp videoen din innen tirsdag 14. mai 2024.

Dersom du endrer prioriteringen av ønskene dine og setter musikklinja som førsteønske i etterkant av søknadsfristen, må du henvende deg til oss for å få e-postene med informasjon og lenke til innleveringsmappen.

Poengberegning

Musikk, dans og drama på Greåker har 30 elevplasser pr. trinn, hvor inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av inntaksprøve i kombinasjon med karakterer. Inntaksprøven kan gi 7, 15 eller 25 tilleggspoeng som blir lagt til karakterpoengene. Resten av søkerne tas inn på grunnlag av karakterpoeng (se eksempel nederst i saken).

Om man ikke får poeng på inntaksprøven, vil man likevel kunne ha gode forutsetninger for å gjennomføre opplæringen på musikklinja. Siden maksimalt 15 elever kan tas inn ved hjelp av tilleggspoeng, vil dette kunne føre til at godt kvalifiserte søkere likevel ikke gis tilleggspoeng.

Inntaksprøvene vil våren 2024 bli gjennomført digitalt.

Hvordan foregår de digitale inntaksprøvene våren 2024?

Send inn video – maksimal samlet spilletid 10 minutter.

Videoen skal inneholde følgende:

Presentasjon av deg selv:

 • Si ditt fulle navn
 • Fortell om din musikalske bakgrunn og erfaring.
  • Hvor lenge har du spilt/sunget?
  • Hva slags musikalsk opplæring har du fått (gjennom kulturskole, kor, korps, orkester, band, spille-/sangtimer, teater, selvlært etc.)?
  • Innen hvilke sjangere har du spilt/sunget?
  • Hva slags kjennskap har du til noter og musikkteori?
 • Fortell om motivasjonen din til å søke musikklinja.

 

Musikalsk fremføring:

 • I videoen skal du fremføre et stykke på fordypningsinstrumentet (hovedinstrumentet) ditt.
 • I tillegg kan du også vise ferdigheter på ett eller to bruksinstrumenter (biinstrumenter). Legg merke til følgende:
  • Et av instrumentene dine kan være sang.
  • Det er ikke nødvendig med profesjonelt opptaksutstyr. En telefon med kamera har som regel bra nok lyd og bilde.
  • Det er viktig at videoen viser ansiktet ditt og sang-/spilleteknikken din i samme bilde.
  • Du velger selv om du vil ha med en akkompagnatør eller backingtrack. I så fall er det viktig at det er deg selv som høres best i lydbildet.
 • Dersom du produserer musikk i DAW/har laptop som fordypningsinstrument:
  • Send inn en stereomiks av noe du har laget.
  • Send også inn et skjermbilde av det innsendte prosjektet/låten fra programmet du har brukt.

 

Du velger selv om du sender inn en video som inneholder alt, eller om du sender de ulike delene i separate videoer. Presentasjonsdelen bør ikke utgjøre mer enn ca. 2-3 minutter av den samlede spilletiden. I vurderingen av inntaksprøven er det de musikalske ferdighetene som blir tillagt størst vekt.

Eksempel på poengberegning 

En søker har 4,5 i gjennomsnittskarakter. Dette tallet ganges med 10, og utgjør 45 poeng.

 • Om søkeren deltar på digital inntaksprøve og oppnår 7 tilleggspoeng, vil det utgjøre en samlet poengsum på 52 i musikk, dans, drama-inntaket (45 + 7 = 52).
 • Hvis søkeren får 15 tilleggspoeng etter inntaksprøven, vil søkeren ha 60 poeng i musikk, dans, drama-inntaket (45 + 15 = 60).
 • Får søkeren 25 tilleggspoeng, blir poengsummen 70 i musikk, dans, drama-inntaket (45 + 25 = 70).

Henvendelser knyttet til inntaksprøven kan rettes til fagleder på musikklinja, Jan Ragnar Storheim på e-post jansto@ofk.no.