Konferansedag 23. januar

Tirsdag 23. januar inviteres alle foresatte til elever under 18 år til konferansesamtale med kontaktlærer. Elevene deltar også.

To kvinner i samtale ved pc - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB

Samtalene gjennomføres på dagtid, mellom 08:00 og 15:30, enten her på skolen eller via Teams. 

Det er kontaktlærer som sender ut invitasjonen med tid og sted. Det skjer ved at eleven får med seg en lapp hjem eller ved at det sendes en e-post til foresattes adresser.  

Samtalen vil dreie seg om elevens utvikling, både faglig og sosialt på skolen. Vi ønsker at så mange foresatte som mulig deltar. Hvis foresatte ikke møter opp, vil kontaktlærer ta kontakt i ettertid for å finne ny tid for samtalen. 

Vel møtt!