Valg av programfag gjøres innen 24. januar

I disse dager får elever på Vg1 og Vg2 studieforberedende utdanningsprogram informasjon om hvilke programfag de kan velge for neste år. 

Elever i hvite frakker som gjør realfagsforsøk - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Greåker vgs.

Greåker vgs. har et bredt programfagstilbud, innen både realfag og språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ). Alle klasser på Vg1 og Vg2 studieforeberedende utdanningsprogram får en gjennomgang av de aktuelle fagene og valgmulighetene de har. 

Fristen for å velge fag er 24. januar 2024. 

Fagvalg for Vg1 studiespesialisering

Elevene på Vg1 studiespesialisering skal velge seg et valgfritt programfag fra hver av de tre midterste kolonnene i tabellen under. Disse fagene skal de ha på Vg2. 

I tillegg skal de velge seg et matematikkfag og et fremmedspråk.  Elever som ønsker å ta morsmålet sitt som fremmedspråk søker skolen om dette og går opp som privatist. 

Elevene må gå videre med to av fagene innen realfag (markert med fet skrift) eller innen språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) på Vg3.

Matematikkfagene S1 og R1 kan inngå som fordypningsfag både i realfag og SSØ. 

Fagvalg for Vg1 studiespesialisering
A-blokk B-blokk C-blokk D-blokk* FSP-blokk*
Matematikk 2P Økonomistyring Informasjonsteknologi 2 Markedsføring og ledelse Fransk II
Matematikk S1 Markedsføring og ledelse 2 Informasjonsteknologi 1 Økonomistyring Spansk II
Matematikk R1 Psykologi 2 Fysikk 1 Sosiologi og sosialantropologi Tysk II
Kjemi 1 Biologi 1 Biologi 1 Spansk I
Informasjonsteknologi 1 Psykologi 2 Informasjonsteknologi 1 Tysk I
Informasjonsteknologi 2 Kommunikasjon og kultur 1 Spansk I+II
Psykologi 1 Engelsk 1 Breddeidrett 1

*1STG velger ikke fag i disse blokkene.

Fagvalg for Vg1 science

Elevene på Vg1 science skal velge seg et valgfritt programfag fra hver av de tre midterste kolonnene i tabellen under. Disse fagene skal de ha på Vg2. 

I tillegg skal de velge seg et matematikkfag og et fremmedspråk.  Elever som ønsker å ta morsmålet sitt som fremmedspråk søker skolen om dette og går opp som privatist. 

Elevene må gå videre med to av fagene innen realfag (markert med fet skrift) eller innen språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) på Vg3.

Matematikkfagene S1, R1 og R2 kan inngå som fordypningsfag både i realfag og SSØ. 

Fagvalg Vg1 science
A-blokk B-blokk C-blokk D-blokk FSP-blokk
Matematikk 2P* Fysikk 1 Biologi 1 Kjemi 1 Fransk II
Matematikk S1 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 1 Spansk II
Matematikk R1 Informasjonsteknologi 2 Informasjonsteknologi 2 Psykologi 1 Tysk II
Matematikk R2 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Rettslære 1 Spansk I
Psykologi 2 Tysk I
Spansk I+II
Breddeidrett 1

*Faget kan kun velges etter avtale med avdelingsleder. 

Fagvalg for Vg2 studiespesialisering

Elevene på Vg2 studiespesialisering skal velge seg to eller tre valgfrie programfag i tabellen under. Det er kun mulig å velge et fag i hver blokk. Disse fagene skal de ha på Vg3. 

To av fagene må være en fordypning av programfagene de har på Vg2, enten innen realfag (markert med fet skrift) eller innen språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ).

Matematikkfagene R2 og S2 kan inngå som fordypningsfag både i realfag og SSØ. 

Fagvalg for Vg2 studiespesialisering
A-blokk B-blokk C-blokk D-blokk
Matematikk R2 Spansk I+II Kjemi 2 Fysikk 2
Matematikk S2 Informasjonsteknologi 1 Fysikk 1 Kjemi 2
Biologi 2 Informasjonsteknologi 2 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 1
Sosialkunnskap Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Informasjonsteknologi 2 Biologi 2
Engelsk 2 Økonomi og ledelse Markedsføring og ledelse 2
Økonomistyring Psykologi 2 Økonomistyring
Markedsføring og ledelse 2 Engelsk 1 Rettslære 2
Psykologi 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Kjemi 1
Psykologi 2 Rettslære 1 Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi Kommunikasjon og kultur 1 Psykologi 1
Kjemi 1 Biologi 1

Fagvalg for Vg2 science

Elevene på Vg2 science skal velge seg to eller tre valgfrie programfag i tabellen under. Det er kun mulig å velge et fag i hver blokk. Disse fagene skal de ha på Vg3. To av fagene må være en fordypning av programfagene de har på Vg2, enten innen realfag (markert med fet skrift) eller innen språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ).

Matematikkfagene R2 og S2 kan inngå som fordypningsfag både i realfag og SSØ. 

Fagvalg for Vg2 science
A-blokk B-blokk C-blokk D-blokk
Matematikk R2 Spansk I+II Informasjonsteknologi 1 Fysikk 2
Matematikk S2 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Biologi 2
Biologi 2 Informasjonsteknologi 2 Kjemi 2 Informasjonsteknologi 1
Sosialkunnskap* Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Biologi 1 Psykologi 1*
Økonomistyring* Psykologi 2*
Psykologi 1* Engelsk 1
Fysikk 1

*Faget kan kun velges etter avtale med avdelingsleder.

Fagvalg for Vg2 musikklinja

Elevene på Vg2 musikklinja skal velge seg et valgfritt programfag fra tabellen under. Dette faget skal de ha på Vg3. 

Fagvalg Vg2 musikklinja
B-blokk
Musikkfordypning 2
Teaterproduksjon 1
Psykologi 1
Sosiologi og sosialantropologi
Økonomistyring
Spansk I+II

 

Fagvalg for Vg2 barne- og ungdomsarbeider med studiekompetanse

Elevene på Vg2 barne- og ungdomsarbeider med studiekompetanse skal velge seg to valgfrie programfag fra tabellen under. Det er kun mulig å velge et fag i hver blokk. Disse faget skal de ha på Vg3. Psykologi i D-blokken får alle elever. 

Fagvalg for Vg2 barne- og ungdomsarbeider med studiekompetanse
B-blokk C-blokk D-blokk
Sosiologi og sosialantropologi Kommunikasjon og kultur 1 Psykologi 1
Økonomistyring Engelsk 1
Psykologi 2 Informasjonsteknologi 1
Psykologi 2
Økonomi og ledelse