Rådgivertjenesten

Du kan snakke med rådgiverne om akkurat det du har behov for. Det kan være utdanning og karrierevalg, trivsel, tilretteleggingsbehov på skolen, psykisk helse, eller andre ting i livet som kan være vanskelig å håndtere alene.  

Fire kvinner og en mann i fargesterke t-skjorter fotografert foran et skolebygg og et tre.  - Klikk for stort bildeRådgiverteamet på Greåker vgs. Fra venstre Hanne, Camilla, Christine, Frederik og Silje. Tone Reiten

Hvem er vi?

På Greåker videregående skole er det fem skolerådgivere:

Hanne Scheele Hauge

  • Studiespesialisering 

Camilla Engh

  • Helse- og oppvekstfag

Christine Jensen-Moskvil

  • Påbygg
  • Barne- og ungdomsarbeider med studiekompetanse
  • Kombinasjonsprogrammet

Frederik Günther

  • Bygg- og anleggsteknikk

Silje Treimo Persson

  • Musikk og science

Rådgiverne er tilgjengelig for alle elevene på det utdanningsprogrammet de har ansvar for. De hjelper deg med det du trenger hjelp og støtte til i din skolehverdag.

Karriereveiledning

Rådgiverne på skolen driver aktiv karriereveiledning. Gjennom årene på Greåker vgs. har du mulighet til å være med på mange karriereaktiviteter som rådgiverne arrangerer. Vi har gruppeveiledning, vi deltar på utdanningsmesser og har kontakt med arbeidslivet. Aktivitetene er litt forskjellige for de ulike utdanningsprogrammene.

I tillegg har vi individuelle karriereveiledningstimer for de som ønsker det. I en karrieresamtale jobber vi sammen for å gjøre deg bevisst på dine muligheter og din kompetanse. Målet med samtalene er at du skal bli klar over dine styrker og hvordan du kan bruke disse til å nå dine mål og drømmer. Vi ønsker å være en sparringspartner for deg, slik at du tar gode og reflektert valg når det gjelder videre utdanning og jobb.

Les mer om utdanning og karriere på utdanning.no.

Sosialpedagogisk veiledning

Rådgiverne kan også hjelpe deg med utfordringer knyttet til din skolehverdag. Du kan få hjelp til å få på plass den tilretteleggingen du trenger for å få til det du ønsker på skolen. Hvis du ønsker det, kan rådgiverne samarbeide med PP -tjenesten for å finne gode måter å tilpasse undervisningen på. Rådgiverne samarbeider også tett med lærerne for å få til best mulig undervisning for deg som elev.

Noen ganger kan det være ting utenfor skolen som gjør det vanskelig for deg å få til skolegangen slik du ønsker. Slike utfordringer kan du også snakke med rådgiverne om. De hjelper deg med det du har behov for, og samarbeider ofte med de andre i elevtjenesten om å få til gode tiltak utenfor skolen. Hvis rådgiverne synes du bør snakke med andre i elevtjenesten i tillegg til rådgiver, så spør de deg først om du ønsker det.

Taushetsplikt

Alle i elevtjenesten har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13. Vi informerer deg om hva dette innebærer når du kommer til oss. 

Artikkelliste