Utlån av lærebøker

 

Jente som leverer inn bok på biblioteket - Klikk for stort bilde Greåker vgs.

 

Utlån til elever

Alle med elevstatus ved Greåker videregående skole kan låne lærebøker på skolebiblioteket.

  • Elever har rett til lån av lærebøker i alle fag som de har elevstatus i. Utlånsvarighet: Ut skoleåret med innleveringsfrist siste skoledag i juni. 
  • Elever kan låne lærebøker i fag de tar som privatist, hvis det er ledige bøker. Utlånsvarighet: Fra oppmelding og frem til eksamen samme semester.
  • Elever kan låne lærebøker på dagslån, hvis de ikke har med lærebok. Merk! Begrenset antall lærebøker. Er det ingen ledige bøker i ønsket fag, finnes ingen andre muligheter for lån. Utlånsvarighet: 1 dag. 
  • Utlån av klassesett gjøres etter avtale med lærer for en kortere periode.
  • Avbrytes opplæringen i løpet av skoleåret skal alt leveres med en gang for å unngå erstatningskrav.

Merk at hvis ikke lærebøkene leveres inn til avtalt frist, må du betale for boken.

Rutinen bygger på fylkeskommunens utlån av lærebøker.

Utlån til privatister

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Som privatist er du selv ansvarlig for å skaffe deg lærebøker og at disse følger læreplanen. 

Vi låner ut lærebøker til privatister hvis vi har ledige bøker i faget – og du har meldt deg opp som privatist på Greåker videregående skole.

Som privatist kan du ikke forvente å få låne bøker eller utstyr til forberedelse før og under eksamen. 

Utlån på høsten

Utlån av lærebøker på høsten organiseres av biblioteket etter oppsatt plan og skjer klassevis.

Biblioteket er åpent som normalt i perioden som utlån foregår.

Innlevering på våren

Innlevering av lærebøker på våren organiseres av biblioteket etter oppsatt plan og skjer klassevis.

Alle klasser følger oppsatte tider for sin klasse. Det er satt opp tid for drop-in dersom du ikke er tilstede når klassen leverer.

Biblioteket er åpent som normalt i perioden som innlevering foregår.

Husk at låne-PC fra IT-avdelingen også skal leveres inn før skoleslutt i juni.