Prøveplan

På Greåker vgs. lager vi prøveplaner for hele skoleåret. I disse legges de store og mer omfattende vurderingene inn. Prøveplanene er dynamiske dokumenter som oppdateres gjennom hele året. 

Elevene kan følge med i sin egen prøveplan via teamet Greåker fellesinformasjon, 01. Prøveplan og årsplan.