Skolens pedagogiske plattform

På Greåker legger vi vekt på at ros og bekreftelse er pedagogikkens kraftigste virkemiddel. Vi vil at vår vurderingspraksis skal bidra til din læring, og derfor har vi som filosofi å ta deg i å gjøre noe godt.