Helsefremmende skole

God helse er viktig for at så mange elever som mulig skal fullføre videregående opplæring og bestå med best mulig resultat.

To elever som trener med strikker - Klikk for stort bilde Greåker vgs

 

Hva er helsefremmende skole? 

Helsefremmende skoler er et av flere tiltak som Viken fylkeskommune har for å styrke den videregående opplæringen. Elever bør være uthvilte, mette og i god fysisk og psykisk form for å kunne møte skolehverdagen, og de ansatte trenger god fysisk og psykisk helse for å ta seg av elevene og alle oppgaver som skal gjøres på skolen. 

En helsefremmende skole styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse gjennom å ha fokus på skolemiljø, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen, samt en systematisk forankring av det helsefremmende arbeidet. 

Hvorfor satser vi på helsefremmende skole?

Vi ønsker å gjøre det enklere for elever og ansatte å ta sunne og gode valg. Forskning viser også at det å ha god fysisk og psykisk helse gir bedre læringsresultater. Greåker videregående skole har derfor vært en helsefremmende skole siden 2015. 

Hvordan merker jeg at jeg går på en helsefremmende skole? 

Du vil oppleve de helsefremmende tiltakene våre på en rekke områder:

  • Vi har folkehelsekoordinator
  • Vi har helsesykepleier, rådgivere og miljøarbeidere tilstede på fulltid
  • Vi har et eget skolestartprogram Drømmeskolen (mer om Drømmeskolen), som skal etablere trygghet, trivsel og tilhørighet
  • Vi fremmer gode rutiner for helse, trivsel og læring
  • Vi tilbyr to retninger innen kroppsøvingsfaget: bevegelsesglede og idrettsglede
  • Vi har tidlig innsats for elever som ikke møter til undervisningen
  • Vi jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø
  • Vi skal være en rusfri skole

Skolefrokost

Hver dag får du servert havregrøt fra 07.45. 

Kantina

Kantina vår tilbyr mat som følger helsedirektoratets retningslinjer for mat- og måltider i skolen. Her kan du blant annet få kjøpt et varmt måltid hver dag.

Aktivitet i friminuttene

I friminuttene er gymsalene åpne og du kan spille basket, fotball, bordtennis eller badminton. I løpet av skoleåret arrangeres det også konkurranser som kanonball-, volleyball- og bordtennisturneringer. Vil du ha litt roligere aktiviteter kan du spiller kort, Backgammon, sjakk (ute eller inne) eller delta på strikkelunsj. Alt dette foregår i biblioteket.

Fritid på Greåker videregående skole

På Greåker har alle ansatte og elever mulighet til å gå på trening direkte etter skoletid. Intervalltrening, spinning, gågruppe, fotball, saltrening, yoga, Feldenkreis, treningsveiledning i styrkerom og volleyball er noen av de mange valgmulighetene du kan velge blant. 

Fysisk aktiv læring

På Greåker tilbys aktiv læring som handler om å integrere fysisk aktivitet i undervisningen. Bruk av fysisk aktiv læring kan optimalisere lærerens undervisning og elevens læringsoppnåelse.

Drømmeskolen

Les mer om Drømmeskolen som er en del av Helsedirektoratets satsingsprosjekt «Psykisk helse i skolen». Tiltak er utviklet av Voksne for Barn for videregående skoler. Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv. Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet, får brukt ressursene sine og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes.