Knutepunktskole

Greåker er en skole tilrettelagt for blinde og svaksynte elever. 

Greåker vgs. sitt nybygg - Klikk for stort bilde Greåker vgs.

 

Som knutepunktskole tilbyr vi opplæring tilrettelagt for blinde og svaksynte elever med ulike behov. Elevene er tatt inn ved ett av skolens studietilbud.

Greåker har hatt flere blinde og svaksynte elever de siste 25 årene, og flere av skolens lærere har god kunnskap om elevenes læringsbetingelser og behov for tilrettelegging. Skolen har egen synspedagog, som har ansvar for oppfølging og tilrettelegging for elevene.

Organisering og tilrettelegging

Undervisningen ved Greåker er tilrettelagt for blinde og svaksynte elever og organiseres både i ordinære klasser og i mindre grupper. For at blinde og svaksynte elever skal fungere og være inkludert i en ordinær klasse, trengs det kunnskap om deres situasjon. Ved Greåker legger vi vekt på at opplæringen for elever med synsnedsettelse skal være godt planlagt - og hver enkelt skal få en tilrettelegging av fagstoffet.

Skolen har inngått en samarbeidsavtale med Statped sørøst, fagavdeling syn.