Barne- og ungdomsarbeider med studiekompetanse

Barne- og ungdomsarbeider med studiekompetanse er en fin måte å få generell studiekompetanse på - samtidig som du får alle fagene innenfor helse- og oppvekstfag. 

Perfekt for deg som vil bli for eksempel lærer, sykepleier, barnevernspedagog, barnehagelærer - og mange andre yrker hvor du jobber tett med mennesker!

Du får generell studiekompetanse etter 3 år.