Miljøveileder

Miljøveilederne jobber for et trygt og godt skolemiljø for alle elever ved skolen

Miljøveilederen er en del av det sosialfaglige tilbudet skolen har, og jobber med både forebyggende og aktive tiltak.
 

Tiltakene kan være knyttet til enkeltelever, grupper, klasser og eller hele skolen. Miljøveilederne samarbeider med alle aktører på skolen. I tillegg jobber de med rus og kriminalitetsforebyggende tiltak med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Områder miljøveilederne jobber med:

  • Til stede for elever i fellesarealer gjennom skoledagen
  • Samarbeide med rådgivere, helsesykepleier (elevtjenesten)
  • Elevråd
  • Russekontakt - samarbeid med russen
  • Samarbeid med forebyggende politi
  • Temauker
  • Trygt, godt og inkluderende skolemiljø 

Se også  

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø - Halden videregående skole (ofk.no)

Skolehelsetjenesten - Halden videregående skole (ofk.no)

Helsestasjon for ungdom og studenter - Halden kommune

Alarmtelefonen for barn og unge (116111.no)

Ung.no — offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom