NAV-veileder videregående skole

Linn Buer Grøstad er ansatt i Halden kommune / NAV Halden og kan hjelpe deg med å kontakte NAV-kontoret.

 

Sosialfaglig rådgivning kan handle om utfordringer du møter utenfor skolen:

  • Personlige vansker
  • Familie/Nettverk
  • Bolig/-hjemmeforhold
  • Økonomi
  • Rus
  • Andre ting du opplever som problematisk.

Kontakt

 Linn Buer Grøstad
Mobil 97 40 10 70
E-post linngr@viken.no