Rådgivertjenesten

Vi kan gi karriereveiledning eller hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale, faglige eller emosjonelle vansker som påvirker opplæringen din. 

Fra venstre: Laila Høvik Lauritzen, Anne Britt Nygaard Borge, Fridtjof Dahlen, Monika Gjersøe, Anne Marie Sikkeland Ardita Kadriu

  

Hva vi kan hjelpe deg med

Sosialpedagogisk rådgiving

Sosialpedagogisk rådgiving skal hjelpe deg slik at du trives på Halden vgs. Vi kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale, faglige eller emosjonelle vansker som påvirker opplæringen din. 

Vi kan blant annet hjelpe deg med å

 • Klarlegge utfordringene dine og omfanget av dem
 • Samtale med deg i ulike situasjoner
 • Samarbeid med helsesykepleier
 • Kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for andre hjelpeinstanser
 • Finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene.
   

Har du behov for sosialpedagogisk rådgivning tar du kontakt med en av oss. Vi er her for å støtte og hjelpe deg i skolehverdagen din.

Karriereveiledning

Karriereveilederne gir sammen med kontaktlærerne, faglærerne, rådgiverne og skolens ledelse veiledning knyttet til fagvalg, yrkesvalg og videre utdanning.

Dette er noe av det karriereveilederen kan hjelpe deg med:

 • valg av utdanningsprogram, programområde og fag på videregående skole
 • innsøking til videregående opplæring
 • informasjon om utveksling
 • karriereveiledning med tilgang til IKT-verktøy for å kartlegge interesser og videre utdanningsvei 
 • informasjon om ulike typer utdanning innenlands og utenlands, samt om søknadsprosessen, søknadsfrister og finansiering av høyere utdanning
 • besøk fra eksterne foredragsholdere og informanter 
 • besøk på utdanningsmesser og åpen dag for elever 
   

Du kan også benytte fylkeskommunens felles Karriereveiledning - Østfold fylkeskommune (ofk.no)

Hvem er vi?

På Halden vgs er det fem rådgivere:

Fridjof Dahlen
Anne-Britt Nygaard
Monika Gjersøe
Anne Marie "Mia" Sikkeland
Laila Høvik Lauritzen

Kontor-/åpningstider

Vi forsøker å være tilgjengelige for deg når du trenger å snakke med oss. Det kan være lurt å be om en samtale. Innimellom er vi ledige for "drop-in samtaler", og da har vi åpen dør. Du finner informasjon på siden her om hvordan du kan få tak i oss.

Artikkelliste