Rektor og skolens ledelse

Rektor

Kristin Støten
Tlf: 97 08 37 05
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Hilde Brohaug Hansen
Tlf: 45 72 86 29
Rektors stedfortreder
Elevtjenesten inkl. bibliotek og kantine

Utdanningsledere

Guri-Anne Hauan
Tlf: 93 21 20 83
Studiespesialisering
Påbygning til generell studiekompetanse

Kristine Marie Bukholm
Tlf: 97 17 20 57
Musikk, dans og drama
Helse- og oppvekstfag
Salg, service og reiseliv

Lasse Sjødahl Eriksen
Tlf: 99 74 91 55
Elektro og datateknologi
Bygg- og anleggsteknikk
Forsterket avdeling
Restaurant- og matfag 

Mona Lie Jigarp
Tlf: 93 44 56 75
Tosterødberget

Jo Henning Myhrvang
Tlf: 97 16 57 57
Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Svein-Egil Sirland
Tlf: 96 01 52 22
Skoleårsplanlegger
Fag- og timefordeling
Timeplanlegging og romfordeling

Bente Gulbrandsen
Tlf: 95 92 87 53
Vikarer 
Studiespesialisering

Hanne Lille-Schulstad
Tlf: 45 87 82 04
Halden fengsel

Svein Harald Halvorsen
Tlf: 92 88 51 65
Økonomi- og personalleder

Fagledere

Anne-Grethe Syverstad
Tlf: 95 14 40 75
Elektro og datateknologi

Geir Johansen
Tlf: 90 19 57 69
Teknologi- og industrifag

Grethe Thoresen
Tlf: 91 74 35 91
Forsterket avdeling
Restaurant- og matfag

Hilde Konttinen
Tlf: 90 19 60 74
Bygg- og anleggsteknikk

Hans Eilert Lie
Tlf: 48 44 73 00
Idrettsfag og kroppsøving

Anette Røsnæs
Tlf: 97 67 35 38
Helse- og oppvekstfag

Ingrid Holth Korpås
Tlf: 41 54 10 94
Helse- og oppvekstfag

Mary-Ann Gilstedt
Tlf: 90 68 46 99
Engelsk og fremmedspråk

Ole Nicolai Hauge
Tlf: 47 29 90 40
Økonomi- og samfunnsfag

Unni Helén Stensland Myhre
Tlf: 90 79 82 59
Salg, service og reiseliv

Mari Thiis Morland
Tlf: 97 52 15 75
Internatleder Tosterødberget

Fagkoordinator

Silje Marie Femtegjeld
Tlf: 91 59 04 83
Norsk og særskilt språkopplæring

Ann-Karine Jokstad
Tlf: 45 26 57 39
Realfag

Eileen Beth Engebretsen
Tlf: 46 79 02 64
Musikk 

Lars Toresønn Arstad
Tlf: 45 45 25 28
Drama

Sverre Magnus Heidenberg
Tlf: 94 24 39 32
Eksternt samarbeid innen musikk/drama