Tosterødberget

Tilbudet retter seg i første rekke mot elever med behov for sosial læring i et praktisk organisert læringsmiljø i små grupper og med tett oppfølging av ansatte.  Tosterødberget - Klikk for stort bilde 

Skolen arbeider fremtidsrettet og fokuserer på holdningsskapende arbeid der fellesskap og ansvarlighet vektlegges. Opplæringen gjennomføres med referanse til konsekvenspedagogikkens filosofi og metodikk og sidestiller sosial og faglig læring.

Utdanningen

Utdanningen bygger på en grunnkompetansemodell innenfor yrkesfag. Avdelingen har 4 utdanningsprogram med inntil 28 elevplasser. I tillegg har avdeling et botilbud med 15 plasser.

Alle utdanningsprogrammene inneholder elementer fra Vg1 og Vg2, og grunnkompetansemodellen åpner for opplæringskontrakt/ lærekandidatavtale etter fullført 2 år i skole. Opplæringen er praktisk lagt opp og arbeidslivsliknende. Fullført opplæring kan gi en kompetanse som åpner for arbeid både i privat og offentlig sektor.

Følgende utdanningsprogram finnes ved Tosterødberget:

  • Restaurant- og matfag
  • Salg, service og reiseliv
  • Naturbruk
  • Teknologi og industrifag

Fellesfag: 
Elevene har mulighet til å melde seg til ordinære fellesfag, da i tilknytning til annet utdanningsprogram i Halden videregående. 
 

Botilbud

Tosterødberget tilbyr heldøgnsplasser ved internatet og har et organisert fritidstilbud. Internatet er bemannet hele døgnet og har fokus på sosial læring. 

Det legges til rette for at elevene oppnår kompetanse som er nødvendig for et selvstendig liv i en egen bolig.

Medarbeidere

Medarbeiderne  ved Tosterødberget består av lærere, fagarbeidere, miljøarbeidere og andre ansatte og utgjør i alt ca 25 hel- og deltidsstillinger, alle med forpliktelse til skolens pedagogiske plattform.

Søke Tosterødberget.

Søknadsfrist er 1.februar og det vil bli foretatt en individuell vurdering av søknaden. Svar på søknaden sendes ut senest i mai. Det søkes til Halden vgs, og presiseres i vedlegg til søknaden, at søknaden gjelder Tosterødberget. 

Dersom eleven også ønsker internatplass, søkes dette på eget skjema når eleven har fått bekreftet skoleplassen 

Besøksadresse

Flintveien
1785 HALDEN