Vaksine mot hjernehinnebetennelse

Til alle elever som er født i 2006 på Vg2 på Kirkeparken:

Dere tilbys GRATIS vaksine mot hjernehinnebetennelse fredag 8. mars.

Det er Moss kommune som har avgjort at vaksinen tilbys gratis for dere. Alle andre som ønsker vaksinen må kontakte helsestasjon i sentrum, avdeling smittevern for informasjon og avtale der.

Alle kontaktlærerne på Vg 2 vil få informasjonsark som de skal dele ut til elevene. Helsesykepleier har i tillegg lagt ut informasjon til elevene på Teams. 

Vaksineringen vil foregå på rom A 203, ved siden av kantina. Kontaktlærerne vil gi elevene klokkeslett slik at elevene kan møte opp klassevis.

Elevene trenger ikke gi beskjed om de skal ha vaksinen, helsesykepleier har bestilt til alle elevene. 

 

Med vennlig hilsen

helsesykepleier Linda