Forslag: Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Østfold fylkeskommune

Dette er forslag til forskriften.

Endelig vedtak om forskriften gjøres av konstituerende møte i Østfold fylkesting i oktober 2023.