Forslag: Politisk organisering, saksbehandling og reglement for fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalgene

Dette er forslag til organisering og reglement.

Endelig vedtak om organisering og reglementet gjøres av konstituerende møte i Østfold fylkesting i oktober 2023.

Politiske organisering i Østfold fylkeskommune og saksbehandlingsbestemmelser 2023–27.
Reglement for fylkesting, fylkesutvalg og hovedutvalgene.

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Politisk organisering
 2. 2 Hjemmel
  1. 2.1 Hjemmel
  2. 2.2 Virkeområde og avgrensinger
  3. 2.3 Formål
  4. 2.4 Ikrafttredelse og endringer
 3. 3 Reglement for fylkestinget
  1. 3.1 Valg og sammensetting
   1. 3.1.1 Konstituerende fylkesting
  2. 3.2 Ansvars- og myndighetsområde
  3. 3.3 Saksbehandlingsregler
   1. 3.3.1 Forberedelse av saker for fylkestinget
   2. 3.3.2 Fylkestingets møter
   3. 3.3.3 Innkalling og saker
   4. 3.3.4 Møteplikt, møterett, forfall
   5. 3.3.5 Åpne og lukkede møter
   6. 3.3.6 Møtets åpning og avslutning
   7. 3.3.7 Rekkefølgen for behandling av saker
   8. 3.3.8 Inhabilitet for folkevalgte
   9. 3.3.9 Ordskiftet og møteleders stilling
   10. 3.3.10 Taletid
   11. 3.3.11 Avgrensing og avslutting av ordskiftet
   12. 3.3.12 Forslag
   13. 3.3.13 Avstemning
   14. 3.3.14 Stemmemåten
   15. 3.3.15 Forespørsler
   16. 3.3.16 Møtebok
   17. 3.3.17 Orden i salen
   18. 3.3.18 Lyd- og bildeopptak
   19. 3.3.19 Fjernmøter
   20. 3.3.20 Lovlighetskontroll
 4. 4 Reglement for fylkesutvalget
  1. 4.1 Valg og sammensetning
  2. 4.2 Ansvars- og myndighetsområde
  3. 4.3 Saksbehandlingsregler
   1. 4.3.1 Forberedelse av saker
   2. 4.3.2 Fylkesutvalgets møter
   3. 4.3.3 Innkalling og saker
   4. 4.3.4 Møteplikt og forfall
   5. 4.3.5 Åpne og lukkede møter, fjernmøter
   6. 4.3.6 Rekkefølgen for behandling av sakene
   7. 4.3.7 Inhabilitet
   8. 4.3.8 Møteleders stilling og taletid
   9. 4.3.9 Forslag
   10. 4.3.10 Avstemming
   11. 4.3.11 Øvrige deltakere i møtet
   12. 4.3.12 Møtebok
 5. 5 Reglement for fylkestingets hovedutvalg
  1. 5.1 Valg og sammensetning
  2. 5.2 Ansvars- og myndighetsområde
  3. 5.3 Saksbehandlingsregler
   1. 5.3.1 Møteinnkalling og saksliste
   2. 5.3.2 Møteplikt og forfall
   3. 5.3.3 Avstemming
   4. 5.3.4 Åpne og lukkede møter, fjernmøter
   5. 5.3.5 Møteledelse og saksbehandling
   6. 5.3.6 Inhabilitet
   7. 5.3.7 Forslag
   8. 5.3.8 Øvrige deltakere i møtene
   9. 5.3.9 Orienteringer/temamøter
   10. 5.3.10 Møtebok