Medvirkningsorganer og brukerråd for nye Østfold fylkeskommune

Det er foreslått å opprette følgende medvirkningsorganer for nye Østfold fylkeskommune: 

  • Eldreråd
  • Flerkulturelt råd
  • Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
  • Ungdommens fylkesråd 

Endelig vedtak om opprettelse av medvirkningsorganer gjøres av Østfold fylkesting i oktober 2023.