Hovedutvalg for samferdsel, klima og miljø

Endelig vedtak om opprettelse av utvalget blir behandlet i Østfold fylkestings konstituerende møte (oppstartsmøte) i oktober 2023. 

Saker og møter

Se møtedatoer og sakspapirer

Medlemmer 

Medlemmer blir valgt ved fylkestingets konstituerende møte (oppstartsmøte) i oktober 2023.