Resultater fra stortingsvalget 2021

Det ble valgt 36 stortingsrepresentanter fra Viken, fordelt på de tre valgdistriktene: Akershus, Buskerud og Østfold. Slik ble partifordelingen etter stortingsvalget 13. september 2021.

Stortingsrepresentanter fordelt pr parti:

Akershus: Totalt 19 representanter

 • Høyre: 6 
 • Arbeiderpartiet: 5
 • Fremskrittspartiet: 2
 • Senterpartiet: 2
 • Miljøpartiet De Grønne: 1
 • Rødt: 1
 • Sosialistisk Venstreparti: 1
 • Venstre: 1 

Buskerud: Totalt 8 representanter

 • Arbeiderpartiet: 3
 • Høyre: 2
 • Fremskrittspartiet: 1
 • Senterpartiet: 1
 • Sosialistisk Venstreparti: 1

Østfold: Totalt 9 representanter

 • Arbeiderpartiet: 3
 • Høyre: 2
 • Senterpartiet: 2
 • Fremskrittspartiet: 1
 • Sosialistisk Venstreparti: 1

Totalt på Stortinget velges det 169 representanter fra hele landet.

Valgresultater

Les mer om valget i Viken