Bli bedre kjent med vår helsesykepleier Annette!

Vi fikk lurt oss til en prat med Annette, til tross for en hektisk hverdag på helseavdelingen her på St. Olav vgs. Hun er en travel dame, og har mange og varierte oppgaver å henge fingrene i hver eneste dag.

Da vi spør om hun kan fortelle litt om jobben sin, starter hun med å si at hun har drømmejobben! Hun føler seg heldig og priviligert som får møte så mange ungdommer, og hun kjenner på en stolthet, men er også ydmyk over tilliten elevene har til henne som helsesykepleier. Når hun i tillegg er en del av Elevtjenesten på skolen, som hun virkelig ikke kan få skrytt nok av, så sier det seg selv at å møte på jobb på St. Olav føles veldig trygt og godt, og ikke minst meningsfullt. 

Jeg er jo så heldig å ha verdens beste jobb! 

Hva kan skolehelsetjenesten (SHT) bidra med? 

SKH har som oppgave å fremme helse og trivsel, og bidra med råd og veiledning til eleven. Dette er knyttet til både fysisk, psykisk, sosial og seksuell helse, så det favner jo ganske bredt. Det er mange individuelle samtaler, tilbud om undervisning i forhold til seksuell helse (VG1) og søvn sammen med skolelos, vaksinering (Meningokokk VG2) - for å nevne noe. Det er ingen bestemte tider for drop-in, men “åpen-dør-prinsippet” er jo noe av det viktigste for lavterskeltilbudet som SHT skal være. Annette er stort sett tilgjengelig på Teams, så mange av avtalene for samtaler gjøres også der. 

Hva kan man snakke om eller få hjelp til hos SHT?

Svaret her er kort og godt: Absolutt alt! Ingen ting er for store og ingen ting er for små, og det er det viktig at alle elever vet! Skulle det være sånn at Annette ikke kan hjelpe med akkurat det eleven trenger hjelp til, så finner hun den eller de som kan hjelpe med det. 

Når de som trenger hjelp selv oppsøker hjelpen, gir det et fantastisk godt utgangspunkt for å kunne hjelpe. Akkurat det er nok unikt ved å være helsesykepleier på videregående skole, for her tar eleven oftest kontakt selv. 

 

Samtaler kan for eksempel være om:

  • Psykisk helse; om hvordan du har det, indentitet og selvfølelse
  • Spørsmål eller utfordringer knyttet til skole, venner, kjæreste eller hjemmesituasjon
  • Utfordringer rundt dette med søvn, skolehverdag, livsmestring, trivsel
  • Forhold til mat og kropp
  • Vold og overgrep
  • Rus
  • Spørsmål, utfordringer eller problemer knyttet til seksuell helse (Prevensjonsveiledning, uønsket graviditet/abort, seksuelt overførbare infeksjoner, sex og samliv, forelskelse, kjærlighet, identitet, kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens.

 

Tilgjengelighet og annen nyttig informasjon

På helseavdelingen der Annette sitter, finnes det tilgjengelig litt sår- og førstehjelpsutstyr, nødprevensjon og graviditetstester, gratis kondomer og sanitetsprodukter, Ibux og Paracet. Hun kan også skrive ut resept på prevensjon. 

Helsesykepleier samarbeider tett med Elevtjenesten og skolen generelt. Du kan få hjelp med henvisning til PPT (i samråd med Elevtjenesten), og der det er nødvendig og ønskelig samarbeider man også med foreldre/foresatte. Andre som kan trekkes inn ved behov er fastlege, kommunale hjelpetjenester og spesialhelsetjensten. 

Vår dyktige helsesykepleier Annette har ca 80% stilling på St. Olav, og 20% på Helsestasjon for ungdom. I tillegg er hun ansatt i Sarpsborg kommune, så selv om vi gjerne skulle hatt henne på skolen hver eneste dag så blir det ikke alltid sånn dessverre. Det kan være at hun er på andre skoler og vaksinerer elever, eller underviser hos andre. Hun prøver å være på St. Olav hver dag, men det er ikke alltid hun får vært her hele dager.